Bestuur

VUsap bestuursfoto 80%

Anne Wellink – Voorzitter (midden voor)

Danique Bekkers – Vicevoorzitter en Secretaris Internus (links voor)

Phillip Dijkhorst – Secretaris Externus en Cursuscoördinator Thorax (rechts voor)

Josi Thunnissen – Snijzaal contactpersoon en Cursuscoördinator Abdomen (links achter)

Chin Tong – Penningmeester en Cursuscoördinator Hoofd-Hals (midden achter)

Tuba Aras – Sponsorcoördinator en Cursuscoördinator Extremiteiten (rechts achter)