Donoren

VUsap is een ontzettend waardevol project: de ervaring leert dat bachelor geneeskundestudenten door deelname aan VUsap een veel completer en realistischer beeld krijgen van de anatomie; de structuur van de weefsels, de ligging van de organen en andere structuren ten opzichte van elkaar en de complexiteit die dat met zich meebrengt. Wij zijn dan ook erg dankbaar dat dit project elk jaar weer mag plaatsvinden en zo een groep studenten deze kennis en ervaring kan meegeven. Dit was niet mogelijk geweest zonder de donoren, de mensen die er bewust voor gekozen hebben om hun lichaam af te staan aan de wetenschap en het onderwijs. Wij hebben diep respect voor deze beslissing en zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij dragen om respectvol om te gaan met de lichamen waar we mee werken. Dit houden we op elk moment van de cursus in gedachten, en tijdens de openingsceremonie van VUsap zullen we hier ook bij stilstaan met de nieuwe deelnemers. Het bestuur van VUsap zal aanwezig zijn bij de herdenkingsbijeenkomst voor mensen die hun lichaam hebben afgestaan aan de wetenschap op begraafplaats De Nieuwe Ooster, in dankbaarheid en met respect voor de mensen die deze bijzondere gift hebben gedaan.

VUsap bestuur 2021-2022