Hoofd-Hals

De cursus Hoofd en Hals vindt plaats in de eerste 2 weken van juli. Zie voor exacte data Solliciteren.

Van de nervus laryngeus recurrens tot de nervus vagus, de carotis interna tot de arteria supraorbitalis en de glandula parotidea tot de glandula lacrimalis: Tijdens deze cursus worden zowel oppervlakkige als dieper gelegen botten, nervi, arteriae, musculi en glandulae besproken en blootgelegd.

Verantwoordelijk voor de cursus Hoofd en Hals 2018-2019 is Selina Wong.

Hoofd-Hals A4