Thorax

De cursus Thorax vindt plaats in de eerste 2 weken van juli. Zie de pagina Solliciteren voor een gedetailleerd rooster.

Met de essentiële structuren als de longen en het hart is de thorax onmiskenbaar een prachtig gebied om van buiten en binnen grondig te bestuderen. Naast het vergaren van kennis over de cardiopulmonale functies is er ook aandacht voor vaten, spieren, zenuwen en een stuk embryologie. Vanuit een klinisch oogpunt zoomen we in op zaken als aneurysmata, gynaecomastie, ventrikelseptumdefecten, Pancoast-tumoren, en de Tetralogie van Fallot. Om de cursus compleet te maken zijn een aantal clinici uitgenodigd die een avond komen vertellen over hun specialisme.

Verantwoordelijk voor de cursus Thorax 2019-2020 is Lars van de Sanden.

Thorax site